Cùng với việc đổi mới tư duy và áp dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp, nhiều nông dân ở Đắk Nông đã và đang thiết lập chuỗi liên kết, tạo ra hợp tác xã và tổ hợp tác nông nghiệp. Nhờ đó, chất lượng và giá trị của sản phẩm đã được nâng cao, đồng thời giúp nông sản Đắk Nông tiếp cận thị trường xuất khẩu, cải thiện thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người nông dân.

Liên kết sản xuất nông nghiệp Đắk Nông để đáp ứng thị trường xuất khẩu

Sản xuất nông nghiệp ở Đắk Nông thời gian qua chủ yếu được thực hiện theo quy mô nhỏ lẻ, không tập trung, dẫn đến sản lượng ít và chất lượng không đồng đều. Nông sản của địa phương phần lớn được tiêu thụ và bán lẻ trong nội tỉnh và thị trường trong nước. Tuy nhiên, một số sản phẩm đã bị hoàn trả khi xuất khẩu do chưa đáp ứng được các yêu cầu và tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu trong khu vực và trên thế giới.

Liên kết sản xuất nông nghiệp Đắk Nông để đáp ứng thị trường xuất khẩu
Liên kết sản xuất nông nghiệp Đắk Nông để đáp ứng thị trường xuất khẩu

Trên cơ sở thực tế này, nhiều nông dân ở Đắk Nông đã quyết định liên kết và thay đổi phương pháp canh tác để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, nhằm mục tiêu tiếp cận thị trường xuất khẩu.

Nhờ sự đổi mới tư duy và việc tổ chức liên kết sản xuất, các sản phẩm nông nghiệp ở Đắk Nông đạt được chất lượng cao, từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu ra hàng chục quốc gia trong khu vực và trên toàn thế giới.

Để tạo ra vùng sản xuất lớn, chất lượng đồng đều và đáp ứng thị trường xuất khẩu, nhiều nông hộ ở Đắk Nông đã chủ động kết nối, liên kết thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thay vì sản xuất theo phương thức nhỏ lẻ và không tập trung, các hộ nông dân đã tích cực đầu tư vào các khu vực sản xuất chung, tập trung nguồn lực, vốn và công nghệ, nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng cao và đáp ứng được các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu.

Sự liên kết hợp tác xã nông nghiệp – chìa khóa thành công cho Đắk Nông

Đến nay, trên toàn tỉnh Đắk Nông, đã có khoảng 200 hợp tác xã và hơn 200 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, với doanh thu bình quân dự kiến đạt 1,5 tỷ đồng/năm và 220 triệu đồng/năm cho năm 2022.

Các tổ hợp tác và hợp tác xã đã tạo ra sự đồng thuận và sự phối hợp trong sản xuất, giúp tăng cường khả năng cạnh tranh, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, đồng thời cải thiện đời sống của người dân nông thôn.

Ngoài ra, sự liên kết này còn giúp tăng cường sức mạnh đàm phán với các đối tác thương mại, đảm bảo quyền lợi của người nông dân trong quá trình tiếp cận thị trường xuất khẩu.

Tổ hợp tác và hợp tác xã không chỉ giúp nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nông nghiệp địa phương, đồng thời góp phần phát triển kinh tế và xã hội của Đắk Nông.

Hợp tác sản xuất cà phê thành công ở Đắk Nông

Một ví dụ điển hình cho việc liên kết sản xuất nông nghiệp ở Đắk Nông là các hợp tác xã và tổ hợp tác sản xuất cà phê. Hiện nay, Đắk Nông có hơn 139.000 ha cà phê, năng suất trung bình đạt 2,8 tấn/ha, sản lượng đạt hơn 350.000 tấn, trong đó sản lượng xuất khẩu đạt khoảng 120.000 tấn với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 215 triệu USD/năm.

Các hợp tác xã và tổ hợp tác sản xuất cà phê, nâng cao sản lượng cùng chất lượng
Các hợp tác xã và tổ hợp tác sản xuất cà phê, nâng cao sản lượng cùng chất lượng

Trong số đó, có khoảng 23.000 ha sản xuất theo các tiêu chuẩn, với sản lượng đạt 82.000 tấn/năm. Hiện nay, cà phê Đắk Nông đã xuất khẩu đến 20 quốc gia trên thế giới.

Thành công này là kết quả của việc liên kết sản xuất trong chuỗi giá trị nông nghiệp, mở ra cơ hội cho các sản phẩm nông sản Đắk Nông xây dựng thương hiệu và tiếp cận thị trường quốc tế, đảm bảo tính bền vững và tăng thu nhập cho người nông dân Đắk Nông.

Nguồn: nhandan.vn

Tìm hiểu thêm: https://nhandan.vn/dak-nong-tag199.html

CÔNG TY BANDATDAKNONG.COM (BDN)