Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

1. Mục đích thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích cung cấp các dịch vụ bất động sản, xử lý các giao dịch và liên lạc với khách hàng. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết và luôn tuân thủ các quy định pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân.

2. Các thông tin cá nhân được thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh, tài khoản ngân hàng, CMND/CCCD, hộ chiếu, thông tin liên quan đến bất động sản cũng như các thông tin khác liên quan đến giao dịch.

3. Sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp, như mã hóa và truy cập hạn chế. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để thực hiện các giao dịch bất động sản và không tiết lộ cho bên thứ ba khi không có sự đồng ý của khách hàng.

4. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba trừ khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc khi có sự đồng ý của khách hàng. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các đối tác của chúng tôi để thực hiện các giao dịch bất động sản.

5. Điều khiển truy cập thông tin

Chúng tôi có các quy định về việc ai có quyền truy cập và xử lý thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm cả việc giám sát quá trình truy cập và xử lý thông tin này.

6. Xóa thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của khách hàng khi thông tin này không còn cần thiết hoặc khi có yêu cầu từ khách hàng.

7. Hướng dẫn khách hàng

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng thông tin về cách bảo vệ thông tin cá nhân của họ và tạo ra các nguồn tài liệu hướng dẫn về an toàn thông tin để giúp khách hàng cải thiện kiến thức về bảo mật thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi cũng khuyến khích khách hàng thường xuyên cập nhật và thay đổi mật khẩu, không sử dụng mật khẩu dễ đoán và chia sẻ thông tin cá nhân của mình với người khác.

8. Xử lý khiếu nại

Nếu khách hàng có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc thu thập, sử dụng hoặc bảo mật thông tin cá nhân của mình, chúng tôi sẽ xử lý và giải quyết khiếu nại đó trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi sẽ liên lạc với khách hàng để giải thích nguyên nhân của sự cố và giải quyết vấn đề theo đúng quy trình và pháp luật.

9. Nâng cao chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết liên tục cập nhật và nâng cao chính sách bảo mật thông tin cá nhân để đảm bảo sự an toàn và bảo mật tối đa cho khách hàng. Chúng tôi sẽ thường xuyên đánh giá và kiểm tra hiệu quả của chính sách bảo mật thông tin cá nhân của mình và đưa ra những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng các quy định mới nhất về bảo mật thông tin cá nhân.

10. Liên hệ

Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách bảo mật thông tin cá nhân của chúng tôi, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh thông tin liên lạc được đăng tải trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Mọi chi tiết xin liên hệ: