Sáng ngày 5/5 đã diễn ra Hội nghị lấy ý kiến góp ý về Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Hội nghị được chủ trì bởi ông Dương Khắc Mai, TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông. 

Luật Nhà ở năm 2014 đã được thông qua vào ngày 25/11/2014 bởi Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.

Sau gần 8 năm triển khai, công tác phát triển và quản lý nhà ở đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, pháp luật về nhà ở cũng đã gặp phải một số hạn chế và vấn đề cần được xem xét sửa đổi để đáp ứng yêu cầu thực tế.

Ông Dương Khắc Mai - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông chủ trì Hội nghị
Ông Dương Khắc Mai – Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông chủ trì Hội nghị.

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gồm 13 chương và 196 điều. So với Luật Nhà ở năm 2014, Dự thảo Luật sửa đổi đã tăng thêm hơn 13 điều, trong đó có 7 điều bị bãi bỏ, 47 điều được giữ nguyên, 104 điều được sửa đổi và bổ sung, và 34 điều được bổ sung mới từ Nghị định.

Ý kiến đóng góp về Dự thảo Luật Nhà ở: Cần điều chỉnh yêu cầu quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội

Trong Chương II (từ Điều 8 đến Điều 26), vấn đề sở hữu nhà ở được đề cập đến các quy định chung về sở hữu nhà ở, sở hữu nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước, sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức và cá nhân nước ngoài, cũng như sở hữu nhà chung cư.

Tại hội nghị, đại diện của các sở, ban, ngành đã có những đóng góp ý kiến quan trọng liên quan đến việc xem xét thời hạn sở hữu nhà chung cư. Ông Nguyễn Phú Nghĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, đã đặc biệt nhấn mạnh về sự cần thiết của sự rõ ràng khi đến thời điểm kết thúc thời hạn sử dụng nhà chung cư, nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân, nhà chung cư phải được tháo dỡ. Điều này nhằm tạo điều kiện sống tốt và bảo vệ quyền lợi của người dân.

Trong trường hợp này, quyền sở hữu chung cư của chủ sở hữu vẫn được pháp luật bảo vệ, và có thể xác định quyền sở hữu đối với phần diện tích tương tự tại nhà chung cư được xây dựng lại hoặc thông qua các thỏa thuận giữa các bên.

Ông Phan Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng, đã có đóng góp ý kiến về Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Theo ông Tuấn, việc áp đặt yêu cầu bắt buộc cho các dự án xây dựng nhà ở thương mại tại các đô thị từ loại III trở lên phải dành một phần quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội với tỷ lệ 20% theo quy định của Chính phủ chưa phù hợp với thực tế hiện tại.

Giám đốc Sở Xây dựng Phan Anh Tuấn đóng góp ý kiến về quỹ đất dành cho nhà ở xã hội
Giám đốc Sở Xây dựng Phan Anh Tuấn đóng góp ý kiến về quỹ đất dành cho nhà ở xã hội

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết rằng cần đồng nhất quy định giữa Luật Đất đai và quy định của Nhà nước về nhà ở dành cho quân nhân.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có ý kiến trong Dự án Luật nhà ở (sửa đổi) về nhà ở dành cho quân nhân
Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có ý kiến về nhà ở dành cho quân nhân

Một số đại biểu khác đồng ý với Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) trong việc không yêu cầu quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội phải nằm trong dự án theo điều 80 của Luật Nhà ở…

Định hướng sửa đổi Luật Nhà ở: Tổng kết hội nghị và chuẩn bị trình Quốc hội

Kết luận của hội nghị được đưa ra bởi Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Dương Khắc Mai, đã đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Các ý kiến này sẽ được tổng hợp và tham gia ý kiến tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XV.

Theo kế hoạch xây dựng luật và pháp lệnh, Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ được Chính phủ trình Quốc hội để lấy ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 5 (5/2023) và dự kiến sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV.

Nguồn: Báo Đắk Nông

Tìm hiểu thêm: https://baodaknong.vn/dak-nong-lay-y-kien-gop-y-du-an-luat-nha-o-sua-doi-147383.html

CÔNG TY BANDATDAKNONG.COM (BDN)