Đất thủy lợi DTL là gì? Quy định về sử dụng đất thủy lợi ra sao? Hãy cùng Bandatdaknong tìm hiểu trong bài viết này.

Đất DTL là gì?

Đất đai thủy lợi (DTL) là loại đất được sử dụng để xây dựng các công trình thủy lợi nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế. Tại Việt Nam, đất DTL chiếm tỷ lệ rất lớn trong tổng diện tích đất nông nghiệp, đặc biệt là ở các khu vực có lượng mưa trung bình thấp như miền Trung và miền Nam.

đất DTL
Đất DTL là đất được sử dụng để xây dựng công trình thủy lợi

Đất thủy lợi DTL có những đặc tính riêng biệt, được hình thành từ sự đọng lại của các hạt cát, sét, đất bùn, đất phù sa… do dòng nước lũ hoặc biển đưa vào và sắp xếp theo một tỉ lệ nhất định. Vì vậy, đất DTL có khả năng thấm nước tốt, giúp duy trì nguồn nước dồi dào cho cây trồng và động vật, đồng thời cũng là nơi định cư của nhiều loài động thực vật quý hiếm.

Tuy nhiên, việc sử dụng đất thủy lợi DTL cũng đặt ra nhiều thách thức về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là khi những hành vi lấn chiếm, khai thác một cách không bảo vệ dẫn đến tình trạng sạt lở đất, thiếu nước và ô nhiễm môi trường. Do đó, việc quản lý và sử dụng đất DTL hiệu quả là cần thiết để đảm bảo sự bền vững và phát triển kinh tế-xã hội.

Mục đích sử dụng đất thủy lợi DTL

Công trình thủy lợi được xây dựng trên đất DTL với mục đích phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung cấp nguồn nước tưới tiêu, điều tiết lũ lụt và cạn hạn, tạo điều kiện cho đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Các công trình thủy lợi trên đất thủy lợi DTL bao gồm: hệ thống đập, hồ chứa nước, kênh đào, cống thoát nước, cống bằng, tràn, bảo vệ bờ ruộng… Những công trình này được xây dựng dựa trên kết quả đánh giá tình hình địa chất, thủy văn và môi trường khu vực, và phải tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý sử dụng đất DTL.

đất thủy lợi DTL
Công trình hồ chứa nước là công trình thủy lợi trên đất thủy lợi DTL

Việc xây dựng và vận hành các công trình thủy lợi trên đất DTL là rất quan trọng, góp phần giảm thiểu tác động của thiên tai và tăng cường khả năng khai thác tài nguyên nước để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, việc sử dụng đất DTL cần được thực hiện một cách bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo sự bền vững và phát triển kinh tế-xã hội.

Nguyên tắc sử dụng đất DTL

Việc sử dụng đất thủy lợi DTL cần tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

 • Bảo vệ và sử dụng đất DTL phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương, phù hợp với mục đích sử dụng đất và đảm bảo bền vững tài nguyên đất.
 • Thực hiện bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo sự bền vững và phát triển kinh tế-xã hội.
 • Tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý sử dụng đất DTL, phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án xây dựng trên đất DTL.
 • Thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài nguyên đất DTL hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và giảm thiểu tác động đến môi trường.
 • Đảm bảo sự thống nhất và tương đồng trong việc quản lý và sử dụng đất DTL giữa các địa phương.
 • Phát triển và bảo vệ các loại cây trồng truyền thống, đảm bảo sự phát triển bền vững của nông nghiệp và đời sống dân cư.
 • Thực hiện quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên đất DTL để đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ tài nguyên đất cho thế hệ tương lai.

Những nguyên tắc này cần được áp dụng đồng bộ và hiệu quả để đảm bảo sự bền vững của tài nguyên đất DTL và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trách nhiệm cơ quan có thẩm quyền và người sử dụng đất thủy lợi DTL

đất DTL là gì
Cơ quan có thẩm quyền khảo sát đất thủy lợi DTL

1. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền

 • Quản lý, điều tra, khảo sát, cấp phép, giám sát và kiểm tra việc sử dụng đất DTL.
 • Đưa ra các quyết định, hướng dẫn, hỗ trợ và đào tạo về quản lý và sử dụng đất DTL.
 • Xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất DTL, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và nguyên tắc sử dụng đất DTL.

2. Trách nhiệm của người sử dụng đất

 • Thực hiện đúng mục đích sử dụng đất DTL được cấp phép.
 • Bảo vệ và quản lý tài nguyên đất DTL, không gây thiệt hại đến môi trường và đời sống dân cư.
 • Thực hiện các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng đất DTL, đóng góp vào việc phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ tài nguyên đất DTL.
 • Tự chịu trách nhiệm về việc vi phạm các quy định pháp luật về đất DTL và chấp hành các biện pháp xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Đất DTL có được phép khai hoang để sử dụng không?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 101 của Luật đất đai 2013, đất sẽ được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nếu đã được sử dụng ổn định từ tháng 07/2004 và không vi phạm pháp luật liên quan đến đất đai. Ngoài ra, đất cũng phải phù hợp với quy hoạch về điểm dân cư và không có tranh chấp.

Tuy nhiên, trong trường hợp đất đã được công bố kế hoạch sử dụng nhưng vẫn bị người dân khai thác trái phép, đây sẽ được coi là hành vi lấn chiếm đất theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 của Nghị định 102/2014/NĐ-CP.

Quy định khai thác đất thủy lợi DTL

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc khai thác đất thủy lợi phải được thực hiện theo các quy định về quản lý tài nguyên nước và đất đai. Cụ thể, việc khai thác phải được cấp phép và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên nước và đất đai.

CÔNG TY BANDATDAKNONG.COM (BDN)