Đất CAN là tài sản quan trọng của quốc gia trong việc bảo vệ an ninh và phát triển kinh tế-xã hội. Đất CAN được xác định dựa trên các tiêu chí về đặc tính địa lý, vị trí, đặc điểm sử dụng và mức độ quan trọng cho an ninh quốc gia.

Vai trò của đất CAN là đảm bảo an ninh, đất đai và nguồn tài nguyên cho quốc gia, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững và đồng đều giữa các khu vực.

Đất CAN là gì?

Đất CAN là khu đất được sử dụng cho mục đích an ninh và quốc phòng. Đây là những khu đất được quản lý bởi chính phủ, do đó, nếu bạn có nhu cầu thuê hoặc mua nhà đất ở đây, bạn cần tìm hiểu thông tin một cách kỹ lưỡng.

Việc tìm hiểu thông tin về khu đất CAN là rất cần thiết, bởi vì nó có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các quy định và điều kiện cần thiết để thuê hoặc mua nhà đất tại đây. Điều này sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro và tranh chấp pháp lý trong tương lai.

đất CAN là gì
Đất CAN là đất sử dụng cho quốc phòng, an ninh

Đất an ninh CAN là đất được quy định tại Nghị định 43/2014 NĐ-CP và Nghị định 01/2017 NĐ-CP, được sử dụng cho mục đích an ninh quốc gia. Đất an ninh CAN là một loại đất thuộc sự quản lý của nhà nước, được sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng. Đơn vị trực tiếp sử dụng đất an ninh là người sử dụng đất cảng quân sự, đất xây dựng công trình, công nghệ khoa học phục vụ quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, còn có một số khu đất thuộc đất CAN thường gặp như: bãi tập, kho vũ khí, bãi hủy vũ khí, trại tạm giam, cơ sở giáo dục, bệnh viện, trường học…

Cách quy định về đất an ninh CAN

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì chủ thể sử dụng đất quốc phòng, an ninh bao gồm:

  • Cơ quan, tổ chức, đơn vị quân đội, công an nhân dân, bộ đội biên phòng, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
  • Cơ quan, tổ chức, đơn vị quân đội, công an nhân dân, bộ đội biên phòng, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam được giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh khu vực biển, đảo, vùng trời, không gian mặt đất, không gian phòng không, không gian mặt nước, không gian vũ trụ.
  • Cơ quan, tổ chức, đơn vị quân đội, công an nhân dân, bộ đội biên phòng, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam được giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh khu vực kinh tế đặc biệt, khu vực kinh tế biển, khu vực kinh tế độc quyền của Việt Nam.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 2 Luật An ninh Quốc gia, đất an ninh là đất được Nhà nước quản lý, sử dụng để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh khu vực biển, đảo, vùng trời, không gian mặt đất, không gian phòng không, không gian mặt nước, không gian vũ trụ

Theo thông tư số 29/2014/TT-BTNMT, quy trình xác định, đề xuất và chấp thuận đất an ninh không được quy định cụ thể. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP, để lập danh mục dự án thu hồi đất thì cần có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Lợi ích và giới hạn của việc sử dụng đất an ninh CAN

Lợi ích của sử dụng đất an ninh CAN trong bảo vệ an ninh quốc gia

Đất an ninh CAN là đất được Nhà nước quản lý, sử dụng để bảo vệ an ninh quốc gia. Việc sử dụng đất an ninh CAN có nhiều lợi ích, bảo vệ được an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh khu vực, đảm bảo an ninh cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến an ninh quốc gia. Ngoài ra, việc sử dụng đất an ninh CAN còn giúp cho việc quản lý, điều hành, phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến an ninh quốc gia được tốt hơn.

dat CAN
Đất an ninh CAN có vai trò quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia

Giới hạn của việc sử dụng đất an ninh CAN

Theo quy định của Luật đất đai năm 2013, đất an ninh CAN là đất được Nhà nước quản lý, sử dụng để bảo vệ an ninh quốc gia. Đất an ninh CAN được sử dụng để làm căn cứ quân sự, xây dựng làm công trình phục vụ phòng thủ quốc gia và an ninh. Các đơn vị trực thuộc Bộ Công An sử dụng đất an ninh CAN để làm căn cứ quân sự, xây dựng làm công trình phục vụ phòng thủ quốc gia và an ninh. Việc sử dụng đất an ninh CAN phải được phê duyệt bởi Thủ tướng Chính phủ.

Các lưu ý khi sử dụng đất an ninh CAN

Theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 50 Nghị định 43/2014 NĐ-CP và Khoản 35 Điều 2 Nghị định 01/2017 NĐ-CP thì trường hợp sử dụng đất an ninh CAN cần lưu ý một số điều sau:

  • Đối với diện tích đất bố trí cho các hộ quân nhân, cán bộ của đơn vị sử dụng làm nhà ở phải phù hợp với quy hoạch.
  • Đối với diện tích đất an ninh sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh phải chuyển sang hình thức thuê đất theo phương án kinh doanh được Bộ Công an phê duyệt.
sử dụng đất CAN
Nắm rõ các quy định khi sử dụng đất CAN

Hãy chú ý đến những điều sau đây khi sử dụng đất an ninh CAN:

  • Đối với diện tích (S) đất được dành cho hộ gia đình các chiến sĩ và cán bộ trực thuộc đơn vị sử dụng, việc xây dựng nhà phải tuân theo các yêu cầu quy hoạch. Người sử dụng sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai và quyền sở hữu nhà cùng với tài sản gắn liền. Ngoài ra, người sở hữu còn có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của nhà nước và pháp luật.
  • Đối với diện tích (S) đất an ninh CAN được sử dụng cho mục đích sản xuất và kinh doanh, chúng tôi khuyến khích chuyển sang hình thức cho thuê đất theo phương án kinh doanh đã được bộ công an (BCA) quyết định và phê duyệt.
  • Nếu diện tích (S) đất không thuộc vào nhóm trường hợp trên, ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh sẽ phải quyết định thu hồi lại.
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất và quyết định người được quyền sử dụng đất cuối cùng.

Lời kết

Việc sử dụng đất an ninh CAN đòi hỏi sự chú ý và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và lưu ý về việc sử dụng đất để bảo vệ an ninh quốc gia. Người sử dụng đất cần phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài chính, đồng thời chuyển đổi hình thức sử dụng đất nếu cần thiết.

Ngoài ra, cơ quan nhà nước có toàn bộ thẩm quyền để giải quyết dứt điểm tranh chấp đất để xác định người được quyền sử dụng đất cuối cùng là ai.

Tất cả những điều này đều nhằm mục đích bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước. Chúng ta cần hợp tác và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định liên quan để bảo vệ tài sản quan trọng này.

CÔNG TY BANDATDAKNONG.COM (BDN)