Đất CLN là ký hiệu của “Đất trồng cây lâu năm”, nằm trong nhóm đất nông nghiệp. Đây là một loại đất thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, vì vậy mọi hoạt động sử dụng đất này đều phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Theo Luật Đất đai 2013, tại Việt Nam có 3 loại đất phổ biến, đó là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Mỗi loại đất đều được quy định mục đích sử dụng khác nhau theo luật pháp. Trong bài viết này, Bandatdaknong.com sẽ trình bày rõ thông tin về đất CLN cùng với hướng dẫn thủ tục chuyển đổi từ đất CLN sang đất ở theo luật hiện hành.

Đất CLN là gì?

Trên bản đồ địa chính, đất CLN được mã hóa là đất trồng cây lâu năm và được xếp vào nhóm đất nông nghiệp. Loại đất này thường được sử dụng để trồng các loại cây có thời gian sinh trưởng từ một năm trở lên, từ lúc gieo trồng cho đến khi thu hoạch, hoặc để trồng các loại cây có thời gian thu hoạch kéo dài như cam, nho, bưởi, thanh long, cao su…

dat cln
Đất CLN là đất trồng cây lâu năm

Phân loại đất CLN

Mỗi loại đất đều có vai trò riêng biệt, và đất CLN cũng không phải là ngoại lệ. Loại đất này được Nhà nước giao cho các tổ chức và cá nhân sử dụng để trồng cây lâu năm mang lại giá trị cho người sử dụng. Cụ thể, đất trồng cây lâu năm đóng góp cho sự phát triển kinh tế, đời sống xã hội và môi trường tự nhiên.

Đầu tiên là vai trò phát triển kinh tế. Các hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước giao sử dụng đất CLN có thể phát triển kinh tế rõ rệt hơn với loại đất này. Tùy thuộc vào từng địa phương, loại đất này sẽ được phân bố để trồng những nhóm cây sau:

 • Cây công nghiệp lâu năm: Trồng các loại cây cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến như hồ tiêu, chè, cao su, cà phê…
 • Cây ăn quả lâu năm: Trồng các loại cây thu hoạch quả tươi hoặc để chế biến như măng cụt, chôm chôm, cam, quýt, bưởi, nhãn…
 • Cây dược liệu lâu năm: Các loại cây này là nguyên liệu để sản xuất và bào chế thuốc, bao gồm sâm, long nhãn, quê, hồi, đỗ trọng…
 • Các loại cây lâu năm khác: Bao gồm cây lấy gỗ, cây tạo cảnh quan, bóng mát như xoan, xà cừ, bạch đàn, bụt mọc, xưa…

Thời hạn sử dụng của đất CLN

Đất CLN là một loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp và thời hạn sử dụng đất được quy định tại Điều 126 của Luật Đất đai như sau:

 • Cá nhân, hộ gia đình được Nhà nước giao đất và công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng đất là 50 năm.
 • Cá nhân, hộ gia đình được Nhà nước cho thuê đất có thời hạn sử dụng không quá 50 năm.
 • Tổ chức được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất dựa trên cơ sở dự án đầu tư hoặc xin đơn giao đất thì thời hạn sử dụng đất sẽ được đưa ra quyết định cụ thể với thời hạn không quá 70 năm.

Quy hoạch đất CLN là gì?

Việc quy hoạch đất CLN là việc sắp xếp, phân bố, định vị đất CLN phù hợp để trồng cây lâu năm, dựa trên tiềm năng của đất và nhu cầu sử dụng của từng khu vực kinh tế và đơn vị hành chính trong một thời gian cụ thể.

Quy hoạch đất CLN giúp sắp xếp lại đất
Quy hoạch đất CLN giúp sắp xếp lại cấu trúc đất

Đất CLN có đặc điểm gì?

Có nhiều đặc trưng để nhận biết và phân biệt đất CLN với các loại đất khác, bao gồm:

 • Đất CLN thuộc nhóm đất nông nghiệp.
 • Đất trồng cây lâu năm được giao cho tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân nhằm tăng cường lợi ích kinh tế cho người dân và cải thiện môi trường.
 • Giống như các loại đất nông nghiệp khác, đất CLN có thời hạn sử dụng chứ không phải vĩnh viễn.
 • Có thể chuyển đổi hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của đất CLN.
 • Việc trồng cây lâu năm trên đất CLN góp phần phát triển nền nông nghiệp, lâm nghiệp và tạo cảnh quan xanh cho môi trường.

Xây nhà trên đất CLN được không?

So sánh với quy định đang áp dụng, việc xây nhà trên đất nông nghiệp hoặc bất kỳ loại đất nào không thuộc đất ở đô thị hoặc đất ở nông thôn đều không được phép. Trong trường hợp người dân muốn xây nhà, họ cần thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Theo khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai 2013 về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, các trường hợp được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất bao gồm:

Chuyển đổi đất từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp bao gồm việc Nhà nước chuyển đổi đất phi nông nghiệp từ trường hợp không thu tiền sử dụng sang trường hợp có thu hoặc cho thuê đất. Chuyển đổi này không áp dụng cho trường hợp chuyển đổi đất ở sang phi nông nghiệp.

Việc chuyển đổi đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng với mục đích kinh doanh, đất kinh doanh phi nông nghiệp, đất sản xuất không phải là đất thương mại sang đất thương mại và dịch vụ. Ngoài ra, việc chuyển đổi đất thương mại, dịch vụ, đất công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp cũng được áp dụng.

Chủ sở hữu không được phép xây nhà trên đất CLN
Chủ sở hữu không được phép xây nhà trên đất CLN

Thủ tục để chuyển đất CLN sang đất ở gồm những gì?

Để chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở, bạn cần thực hiện các thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định như sau:

 • Điền đơn đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT;
 • Nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ khác có cùng tính pháp lý;

Thực hiện thủ tục đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm:

 • Mang hồ sơ đã hoàn chỉnh đến nơi tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP;
 • Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau: kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa nếu cần; xác nhận vào Đơn đăng ký; xác nhận mục đích sử dụng đất và ghi vào Giấy chứng nhận; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi cho UBND cấp xã trong trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Lưu ý: Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất ở không phải lúc nào cũng được chấp thuận. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét và quyết định dựa trên quy định của Luật Đất đai và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương.

Những câu hỏi thường gặp về đất CLN

Đất HNK và CLN có giống nhau không?

Cả hai nhóm đất CLN và đất HNK đều thuộc nhóm đất nông nghiệp, gây ra không ít sự nhầm lẫn cho nhiều người. Vậy thì đất CLN và đất HNK khác nhau như thế nào?

Theo quy định của Nhà nước, đất HNK là loại đất chuyên dụng để trồng các loại cây có thời gian sinh trưởng từ khi gieo trồng đến khi thu hoạch không quá 1 năm. Ví dụ như đất để trồng mía, lúa, ngô, khoai… được quy định gọi là đất HNK.

Đất CLN là loại đất được sử dụng để trồng cây lâu năm, thu hoạch trong thời gian dài hơn. Tóm lại, đất HNK thường được sử dụng để trồng cây ngắn hạn, thu hoạch theo vụ ngắn, trong khi đất CLN được dùng để trồng cây lâu năm, thu hoạch dài hạn.

Đất CLN và đất HNK là 2 loại đất khác nhau
Đất CLN và đất HNK là 2 loại đất khác nhau

Cần phải làm gì khi đất CLN hết hạn?

Bởi vì đất CLN thuộc đất nông nghiệp, nên Luật đất đai 2013 đã quy định rõ việc giải quyết đất nông nghiệp hết hạn sử dụng như sau:

Trường hợp 1

Đối với đất dùng để trực tiếp sản xuất nông nghiệp, có thể tiếp tục sử dụng đất mà không cần thực hiện thủ tục gia hạn.

Tuy nhiên, nếu muốn xác nhận lại thời hạn trên giấy chứng nhận, người sử dụng đất phải làm hồ sơ để xác định lại thời hạn sử dụng đất tại UBND cấp xã. Sau khi UBND kiểm tra và xác nhận hồ sơ, họ sẽ chuyển nó đến văn phòng đăng ký đất đai. Văn phòng đăng ký đất đai sẽ xác nhận lại lần nữa, xác nhận thời hạn mới vào giấy chứng nhận và cập nhật vào hồ sơ địa chính.

Trường hợp 2

Trong trường hợp các tổ chức hoặc hộ gia đình, cá nhân hoặc người Việt Nam định cư tại nước ngoài sử dụng đất nông nghiệp cho các mục đích như sản xuất nông nghiệp, mục đích thương mại, dịch vụ, cơ sở để sản xuất phi nông nghiệp, thực hiện các dự án đầu tư, khi đất hết hạn sử dụng thì phải tiến hành gia hạn thời hạn sử dụng.

Mất bao nhiểu tiền để đất CLN lên đất ở?

Khi tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cá nhân, hộ gia đình phải nộp lệ phí chuyển đổi từ CLN sang đất ở, được tính theo công thức sau:

Tiền sử dụng đất = Giá sử dụng đất ở – Giá sử dụng đất nông nghiệp

Ngoài ra, còn có các khoản phí khác bao gồm phí cấp giấy chứng nhận, phí đăng ký biến động đất đai và trích lục bản đồ.

Việc cấp giấy chứng nhận cho cá nhân, hộ gia đình chỉ cho phép sử dụng đất (không bao gồm nhà và tài sản khác liên quan đến đất). Nhà nước áp dụng mức phí tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới; tối đa không quá 20.000 đồng/lần cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.

Phí đăng ký thay đổi tài sản đất đai không vượt quá 28.000 đồng/lần.

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản và số liệu địa chỉ có chi phí không quá 15.000 đồng/lần.

Phí chuyển đổi đất CLN là khoảng phí chủ sở hữu phải chịu khi chuyển đổi đất
Phí chuyển đổi đất CLN là khoảng phí chủ sở hữu phải chịu khi chuyển đổi đất

Một số lưu ý khi mua đất CLN an toàn

Để hạn chế rủi ro và tăng thêm tính an toàn khi mua đất trồng cây lâu năm để đầu tư, các nhà đầu tư cần chú ý một số điều sau:

Kiểm tra thật kỹ tính pháp lý của mảnh đất muốn đầu tư

Pháp lý là yếu tố quan trọng nhất mà các nhà đầu tư cần xác định rõ ràng trước khi quyết định mua đất. Với đất trồng cây lâu năm, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu đất là rất cần thiết. Khi có được các giấy tờ này, các nhà đầu tư sẽ biết được diện tích, vị trí và những thông tin quan trọng khác liên quan đến miếng đất.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng nên kiểm tra pháp lý của miếng đất bằng cách tham khảo trực tiếp cơ quan chức năng địa phương để đảm bảo tính chính xác của các thông tin trên giấy tờ. Hơn nữa, không nên mua bán đất trong trường hợp viết tay giấy tờ mua đất hoặc thỏa thuận bằng lời nói, vì rủi ro sẽ rất cao.

Tìm hiểu quy hoạch của lô đất thật kỹ trước khi mua

Để tránh mua phải những miếng đất bị vướng quy hoạch, công đoạn kiểm tra thông tin quy hoạch là bước không thể thiếu. Hiện nay, thông tin quy hoạch đất đai có thể dễ dàng tra cứu tại trụ sở của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cấp xã, cổng thông tin điện tử địa phương hoặc hỏi trực tiếp từ cán bộ địa chính.

Tìm hiểu quy hoạch đất trước khi mua để đầu tư
Tìm hiểu quy hoạch đất trước khi mua để đầu tư

Tìm kiếm và đánh thông tin chính xác về tiềm năng của lô đất

Việc sử dụng nhiều thông tin không chính xác để bán đất đai hiện nay là phổ biến. Thậm chí, người bán còn thổi phồng về tiềm năng của mảnh đất trong khu vực. Để tránh mua phải miếng đất “sốt ảo” và hiểu rõ giá trị thực của đất, các nhà đầu tư cần phải tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn, như hỏi giá của các lô đất cùng khu vực, hỏi ý kiến của người xung quanh, hoặc đọc các thông tin trên các nguồn báo chính thống.

Tính toán khả năng chuyển đổi sang đất thổ cư của lô đất

Đối với những nhà đầu tư muốn mua đất trồng cây lâu năm để sinh lời, cần lưu ý đến các điều kiện để miếng đất đó có thể được xin lên đất thổ cư. Khả năng lên đất thổ cư của miếng đất trồng cây lâu năm ảnh hưởng rất lớn đến giá trị của lô đất. Đồng thời, khả năng này còn quyết định đến quyền sử dụng đất của nhà đầu tư sau khi hoàn tất giao dịch.

Nếu nhà đầu tư mua được mảnh đất trồng cây lâu năm dễ dàng được xin lên đất thổ cư, thì có thể bán đi nhanh chóng và kiếm được lợi nhuận rất lớn. Hoặc nếu muốn định cư lâu dài, nhà đầu tư cũng có thể xây dựng nhà ở trên mảnh đất đó bất cứ lúc nào muốn. Tuy nhiên, nếu mua phải mảnh đất trồng cây lâu năm khó lên đất thổ cư, các nhà đầu tư sẽ rất khó để thanh toán mảnh đất, nhất là các mảnh đất có diện tích nhỏ vì không phù hợp cho trồng trọt hay chăn nuôi.

Tính trước khả năng chuyển đổi đất CLN thành đất ở
Tính trước khả năng chuyển đổi đất CLN thành đất ở

Khảo sát lô đất thực tế ở ngoài

Việc thực hiện khảo sát thực tế sẽ giúp cho các nhà đầu tư có thể thấy được mảnh đất mà mình sắp sở hữu. Tham quan trực tiếp cũng giúp cho các nhà đầu tư có được thông tin tại vùng đất đó, thông tin sẽ chất lượng hơn, rõ ràng, cụ thể và chính xác hơn.

Tuy nhiên, khi thực hiện khảo sát, các nhà đầu tư nên cẩn trọng trước những chiêu trò của người bán có thể gây ảnh hưởng tới họ. Hiện nay, đã xảy ra rất nhiều trường hợp lừa đảo và một số thủ đoạn gian lận thường được sử dụng là thuê người đóng giả làm nhà đầu tư khác để tạo ra sự khan hiếm cho mảnh đất, khiến nhà đầu tư đang có nhu cầu mua đất tin rằng mảnh đất này đang có giá trị và dễ dàng mua được ngay lập tức. Do đó, các nhà đầu tư cần phải cẩn trọng và đề phòng trước những chiêu trò lừa đảo này.

Trên đây là toàn bộ thông tin về đất CLN mà Bandatdaknong.com muốn gửi đến các nhà đầu tư. Nếu bạn có thắc mắc gì hoặc có mong muốn tìm hiểu thêm các thông tin bổ ích khác, bạn có thể liên hệ đến chúng mình qua website bandatdaknong.com.

Chúc bạn có một ngày vui vẻ và hạnh phúc!

Xem thêm:

CÔNG TY BANDATDAKNONG.COM (BDN)