Nâm N'Đir

Nâm N'Đir là một xã thuộc huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam.

Xã Nâm N'Đir nằm ở phía nam huyện Krông Nô, có vị trí địa lý:

Xã có diện tích 144,09 km², dân số năm 2003 là 5.154 người, mật độ dân số đạt 36 người/km².