Đắk R'La

Đắk R'La là một xã thuộc huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam.

Xã Đắk R'La nằm ở phía đông bắc huyện Đắk Mil, có vị trí địa lý:

Xã Đắk R'La có diện tích 90,82 km², dân số năm 2020 là 12.564 người, mật độ dân số đạt 138 người/km².