Krông Nô

Krông Nô là một huyện thuộc tỉnh Đắk Nông, Việt Nam.

Huyện Krông Nô nằm ở đông bắc tỉnh Đắk Nông, cách thành phố Gia Nghĩa 100 km, có vị trí địa lý:

Huyện Krông Nô có diện tích 813,49 km², dân số năm 2020 là 81.821 người, mật độ dân số đạt 101 người/km².