Đắk Mil

Đắk Mil là một huyện thuộc tỉnh Đắk Nông, Việt Nam.

Huyện Đắk Mil nằm ở phía bắc tỉnh Đắk Nông, có vị trí địa lý:

Huyện Đắk Mil có diện tích 679,02 km², dân số năm 2020 là 100.702 người, mật độ dân số đạt 148 người/km².